Thời gian mở cửa: Từ 08h30 – 12h00 các buổi sáng thứ Hai, Tư, Sáu. Chi tiết vui lòng liên hệ:  0243.996.6982, 0986986110
08/06/2018 16:10

Triển lãm ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước’

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước” do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức, diễn ra từ ngày 7/6, tại khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), nhân 70 năm ngày
Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước” do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức, diễn ra từ ngày 7/6, tại khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), nhân 70 năm ngày Người ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Vũ Mạnh Hà – Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - cho biết, cách đây 70 năm (11/6/1948), Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc mở đầu một phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, tạo động lực mạnh mẽ cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ trong từng thời kỳ cách mạng. Ngày 11/6 sau này đã trở thành Ngày Truyền thống thi đua yêu nước.
Ông Vũ Mạnh Hà phát biểu.
Ông Vũ Mạnh Hà phát biểu.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương triển lãm.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương triển lãm.
“Không chỉ là Người khởi xướng, phát động phong trào thi đua, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một tấm gương mẫu mực, là nguồn cổ vũ lớn lao cho các phong trào thi đua. Người nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Người cũng nhấn mạnh: “Bổn phận của người Việt Nam, bất kỳ sỹ, công, nông, thương, binh, bất kỳ làm việc gì cần phải thi đua nhau… Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, gái, trai; bất kỳ giàu nghèo, lớn nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mặt trận quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa””- ông Hà phát biểu.

Với 200 tài liệu, hiện vật triển lãm giới thiệu vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức và động viên toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; Triển lãm còn góp phần tuyên truyền, giáo dục toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay; Động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Các em nhỏ thiếu nhi đến tham quan triển lãm.
Các em nhỏ thiếu nhi đến tham quan triển lãm.
Ngay sau lễ cắt băng khi trương triển lãm, nhiều người dân và du khách đã đến tham quan, tìm hiểu.
Ngay sau lễ cắt băng khi trương triển lãm, nhiều người dân và du khách đã đến tham quan, tìm hiểu.
Triển lãm gồm 3 phần: Phần thứ nhất:Thi đua kháng chiến và kiến quốc (1945-1954): Phần này điểm lại những dấu mốc lịch sử liên quan đến giai đoạn vô cùng khó khăn của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ; những đối sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Chính phủ giải quyết những khó khăn của nước nhà: Giải quyết nạn đói, thanh toán nạn dốt, chống thù trong giặc ngoài, đưa đất nước ra khỏi vòng hiểm nguy, giữ vững quyền tự do, độc lập. Trưng bày còn khái lược bối cảnh ra đời của các phong trào thi đua ái quốc gắn với giai đoạn vừa kháng chiến vừa kiến quốc của nhân dân ta, đặc biệt là dấu mốc lịch sử 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc”…
Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo Cứu quốc ngày 11/6/1948.
Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo Cứu quốc ngày 11/6/1948.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia góp gạo, cứu đói. Hà Nội, năm 1945.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia góp gạo, cứu đói. Hà Nội, năm 1945.
Phần thứ hai: Thi đua xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975). Những hình ảnh, tài liệu phần này nhằm giới thiệu với công chúng sự phát triển của phong trào thi đua ái quốc sau năm 1954 của nước ta, các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn này hướng vào thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…
Phần thứ ba: Thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh (từ 1975 đến nay): Nội dung của phần này trưng bày khái lược những dấu mốc lịch sử quan trọng của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh từ năm 1975 đến nay. Phát huy tinh thần và sức sống của các phong trào thi đua yêu nước trong các giai đoạn trước. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, đặc biệt trong thời kỳ đất nước đổi mới, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta không ngừng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, định hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng nhân dân lao động,…
Nguồn: dantri.com.vn
Video Clip
Bảo tàng Báo chí Việt Nam - Ngôi nhà di sản
BẢO TÀNG BÁO CHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam
Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Giám đốc: Trần Thị Kim Hoa
© 2019 Bảo Tàng Báo Chí Việt Nam