Thời gian mở cửa: Từ 08h30 – 12h00 các buổi sáng thứ Hai, Tư, Sáu. Chi tiết vui lòng liên hệ:  0243.996.6982, 0986986110
Ngày 21.8.2014, Đề án Xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam (bao gồm 03 dự án thành phần: Dự án sưu tầm tài liệu, hiện vật; Dự án trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam; Dự án nhân sự và đào tạo cán bộ Bảo tàng) được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định phê duyệt; trước đó, tại văn bản số 1353/TTg-KGVX ngày 1/8/2014, Thủ tướng cũng đã đồng ý bổ sung Bảo tàng Báo chí Việt Nam vào quy hoạch tổng thể hệ thống Bảo tàng Việt Nam đến năm 2020.

Để triển khai thực hiện Dự án trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam, theo đề nghị của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 17/11/2015, Thủ tướng đã ký công văn phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Căn cứ đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam về việc xét duyệt hồ sơ và thẩm định trực tiếp các điều kiện thực tế thành lập Bảo tàng, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch đã tiến hành thẩm định và ngày 24/02/2017 đã có Công văn số 677/BVHTTL-DVVH xác nhận Bảo tàng Báo chí Việt Nam hội đủ điều điều kiện thành lập theo luật định.

Ngày 28.7.2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Bảo tàng. Lễ công bố Quyết định được tổ chức trọng thể ngày 16.8.2017.

BẢO TÀNG BÁO CHÍ VIỆT NAM chính thức khai trương và đón khách tham quan Hệ thống trưng bày thường xuyên từ ngày 19.6.2020.

BẢO TÀNG BÁO CHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam
Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Video Clip
Bảo tàng Báo chí Việt Nam - Ngôi nhà di sản
BẢO TÀNG BÁO CHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam
Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Giám đốc: Trần Thị Kim Hoa
© 2019 Bảo Tàng Báo Chí Việt Nam